I Huddinge och Haninge söder om Stockholm jobbar Södertörns Simsällskap aktivt med simundervisning för barn och ungdomar. Detta fungerar även som ett verktyg för integration.

Södertörns Simsällskap har verksamhet för alla, från minsta nybörjare till OS-medaljörer. Man täcker in två kommuner och ett stort geografiskt område i Stockholms södra förorter. De utmaningar som det svenska samhället möter när det gäller integrationen är välbekanta här. För klubbens verksamhetschef Cecilia Loqvist är simskolan ett användbart verktyg i dessa sammanhang.

– Att lära sig simma blir ett slags naturlig integration. Oavsett var du bor i Sverige är bad och simning ett sätt att umgås och en oumbärlig del av sommaren, inte minst för ungdomar. Kan du inte simma utesluts du per automatik från många miljöer och aktiviteter, förklarar hon.

För att dra sitt strå till stacken har Södertörns Simsällskap under flera år arbetat med simundervisning för högstadie- och gymnasieelever som behöver extra hjälp. Många av dem har bakgrund i kulturer där simkunnighet inte är någon självklarhet. Klubben har också bland annat ordnat simskola för ensamkommande flyktingbarn med stöd från Rädda barnen.

– Är du inte simkunnig uppfyller du inte kraven för godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa på grundskolan, men det är svårt för skolorna att få bassängtid eftersom det råder stor brist på vatten. Därför har vi med stöd från Coca-Cola erbjudit kostnadsfri simundervisning under loven, berättar Cecilia.img_0510

Klubben samarbetar också med en gymnasieskola i Haninge, där eleverna deltar i simkurser på skoltid tills de kan simma 200 meter. Cecilia understryker vikten av att ha ett öppet sinne och aktivt försöka hitta fungerande lösningar. För att få ihop verksamheten måste man vara både uppfinningsrik och lyhörd.

– Att ta kontakt med företag som kan vara intresserade av att sponsra verksamheten är en bra idé eftersom vare sig skolan eller barnen och ungdomarna har gott om pengar. Man kan också diskutera med kommunerna om de till exempel vill bistå med extratid i badhuset för den goda sakens skull.

Hennes klubb tar själv inte ut något utöver instruktörslönen när det gäller de här initiativen. Samtidigt får denna typ av verksamhet aldrig påverka andra negativt.

– Som förening är det viktigt att visa samhällsansvar, men det ska inte gå ut över den ordinarie verksamheten. Det gäller att hitta rätt tider som inte stör någon annans träning, avslutar Cecilia.