VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Här hittar du information om simmasverige.se. Läs vidare under varje sektion nedan för att ta del av all information. Om du har några frågor du inte finner svar på eller har andra funderingar, är du välkommen att skicka ett meddelande till info@simmasverige.se.
1. Allmänna villkor
2. Hantering av personuppgifter
3. Cookies
4. Regler

Tävlingar och priser:
På simmasverige.se arrangeras en rad tävlingar. Varje enskild tävlings regler framgår på tävlingens sida på simmasverige.se, under ‘Regler eller Tävlingsregler’. Simmasverige.se skickar enbart ut vinster till postadresser i Sverige, och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren själv. Det förekommer ofta tävlingar med olika priser på simmasverige.se. Om du som vinnare skulle ta emot ett pris från Simma Sverige™ och skulle upptäcka fel eller skador på priset, måste du meddela detta till simmasverige.se inom 2 veckor efter det att du tagit emot priset. Eventuella skador och fel på erhållet pris vid ankomst till vinnaren, ersätts så vitt det är möjligt med ett nytt pris eller genom en reparation av priset, utan kostnad för vinnaren. Om priset av någon anledning inte skulle hämtas ut av vinnaren och priset skulle komma i retur till simmasverige.se, skickar vi det till vinnaren på nytt utan kostnad för vinnaren. Skulle priset komma i retur till simmasverige.se, en andra gång, måste vinnaren själv stå för
kostnaderna i samband med en ny försändelse. Ett pris som kommit i retur förvaras i 3 månader hos simmasverige.se, varefter vinnaren förlorar sin rätt till priset. Vinnaren av priset har således 3 månader på sig att höra av sig angående sitt pris efter det att priset kommit i retur till simmasverige.se, genom att skriva direkt till support på e-postadressen: info@simmasverige.se

ALLMÄNNA VILLKOR

Simma Sverige™ förbehåller sig rätten att när som helst revidera villkor och bestämmelser för användande av denna webbplats. Simma Sverige™ reserverar sig därutöver för oavsiktliga fel eller saknad information. Ändringar kan ske i dessa regler när som helst och vi rekommenderar folk att gå in och kolla med jämna mellanrum.

Varumärken och rättigheter:
Enbart material som gjorts tillgängligt för nedladdning kan laddas ner. Inga ändringar får göras på nedladdat material, ingenting får tas bort eller läggas till. Nedladdningsbart material får enbart användas för personligt bruk.

Säkerhet och begränsat ansvar:
Simma Sverige™ kan inte hållas ansvarig eller ersättningsskyldig för direkta, indirekta eller tillfälliga skador eller virus på din datautrustning eller andra ägodelar som är en följd av tillgång till eller användning av denna webbplats eller vid överföring av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats, eller med sitt ursprung från denna webbplats. Simma Sverige™ kontrollerar inte webbplatser länkade till eller från simmasverige.se, och kan inte hållas ansvarig för eventuella länkar till eller från simmasverige.se. Att länkar kan finnas på webbplatsen innebär inte att de är godkända av Simma Sverige™. Artiklar som sedan försändelsen använts av dig, såsom efter nedladdning av musik eller filmstreaming, kan inte skickas tillbaka. Om du stöter på problem när du ska utnyttja en tjänst såsom nedladdning av musik eller filmstreaming hos en extern partner, ska du ta kontakt med den samarbetspartner som erbjuder tjänsten.

Inskickat material:
Simma Sverige™ åtar sig inget ansvar för material som skickas till våra servrar. Material som skickas in, inklusive frågor och meddelanden, hanteras inte konfidentiellt eller som någons exklusiva egendom. Simma Sverige™ förbehåller sig rätten att använda inskickat material efter eget gottfinnande och utan ersättning. Sålunda tillhör material som skickas i samband med tävlingar, frågetävlingar och andra aktiviteter på webbplatsen Simma Sverige™, som fritt kan disponera över det inskickade materialet. Simma Sverige™ har inte kontrollerat alla webbplatser som har länkar till denna webbplats och kan inte hållas ansvarig för innehåll, hantering av personuppgifter eller funktionalitet på sidor utanför denna webbplats. Ovanstående gäller även webbplatser som genom länkar kan nås från denna webbplats.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter och användning:
Personlig information som samlas in är namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, samt e-postadress. Dina personuppgifter används för att upprätta medlemskap och konto på simmasverige.se, skicka priser till vinnare av tävlingar, utskick av nyhetsbrev och för att anpassa webbplatsen efter medlemsbasens demografiska sammansättning. Att ta emot nyhetsbrev är frivilligt och du kan välja att avstå genom att ändra inställning av nyhetsbrev under ‘Mitt konto’ på simmasverige.se.

Vid misstankar om missbruk:
Det händer att personer registrerar sig på webbplatsen med en annan e-postadress än sin egen. Om någon skulle registrera sig under din e-postadress och anmäla dig till vår e-postdatabas, kan du komma att ta emot e-post från oss. Om detta skulle inträffa kan du när som helst kontakta oss och be om att få din e-postadress borttagen från vårt system genom att skriva till: info@simmasverige.se.

Uppgifter som inhämtas automatiskt:
Vid en del tillfällen inhämtar vi automatiskt (inte via registrering) tekniska uppgifter när du etablerar förbindelse med webbplatsen. Det sker standardmässigt via s.k. cookies. Dessa uppgifter kan inte användas för att identifiera dig, utan är uppgifter om t.ex. vilken typ av operativsystem du använder eller från vilken sida du funnit din väg till simmasverige.se. Du kan ändra dina cookies inställningar i din Internetbrowser för att förhindra att informationen inhämtas. Vid besök av en tredje parts webbplats såsom en samarbetspartners webbplats länkad från simmasverige.se, uppmanar vi dig att informera dig om den webbplatsens privacy policy / hantering av personuppgifter innan du uppger några personuppgifter på webbplatsen.

INFORMATION OM COOKIES

Denna information förklarar hur vi använder cookies på alla webbplatser som drivs av Svenska Simförbundet inklusive denna. Detta gäller även när vi bedriver verksamhet på tredjepartsplattformar, som t ex Facebook eller Youtube. När du använder någon av våra webbplatser innebär det att du accepterar vår användning av cookies. Vi ber dig därför att läsa nedanstående information noggrant, för att vara säker på att du accepterar vår användning.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras i din dator eller smartphone när du besöker en webbplats. Cookien innehåller information om sitt ursprung (avsändaren) och hur dess livscykel ser ut

Varför använder vi cookies?
Cookies lagrar information om dina inställningar för att förbättra din upplevelse vid ditt nästa besök. Detta kan inkludera att göra det lättare att navigera på våra webbplatser genom att notera dina inställningar för text, språk och layout. Cookies kan också stödja navigering på lösenordsskyddade platser, så att du bara behöver ange ditt lösenord en gång. På Svenska Simförbundet använder vi i första hand cookies i tre syften:

1. För att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen och för att förbättra webbplatsens prestanda.
2. Analys – att samla in statistik från webbplatsen, inklusive antalet besökare. Inga personuppgifter sparas.
3. Marknadsföring

Olika typer av cookies:
Det finns två övergripande typer av cookies:

1. Session cookies. Dessa finns bara när du använder webbplatsen och raderas automatiskt när du lämnar den.
2. Permanenta cookies. Dessa kommer att finnas kvar på din dator även när du har stängt webbläsaren. Permanenta cookies minns dina inställningar från senaste besöket och förbättrar din webbupplevelse och kommer att tas bort när deras respektive livscykel är slut, eller om du väljer att ta bort dem manuellt.

En annan skillnad är om det är en förstapartscookie eller en tredjepartscookie.

En förstapartscookie initieras av den Svenska Simförbundet webbplats du besöker.
Vi använder följande förstapartscookies på webbplatsen:

Tredjepartscookies initieras av tredje part. De flesta webbläsare kan ställas in så att de blockerar dessa. Data från tredjepartscookies kan endast ses och administreras av tredje part. Typiska företag som använder tredjepartscookies är Facebook eller Twitter. Vi använder inga tredjepartscookies på webbplatsen.

Hur raderar du cookies?
De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar cookies. Du kan ändra inställningarna så att du antingen helt blockerar cookies eller så att du blir varnad när en cookie sparas på din dator. Läs mer om hur du gör i din webbläsares hjälpfunktion.
Olika webbläsare har olika sätt att ta bort cookies på. Om du är osäker på hur du hittar rätt information om detta, klicka på ”Hjälp” på ”Start” -menyn och sök efter ”cookies” för information om hur man hittar cookie -mappen.

Tänk på att om du avaktiverar cookies, kan detta påverka din upplevelse och navigering på webbplatsen. Du kanske inte kan utnyttja vissa funktioner eller tjänster.

Lokala delade objekt (Flash-cookies)
Några av våra sidor innehåller element som använder flash, t ex filmer inbäddade från YouTube. För att förbättra användarupplevelsen, lagras lokala delade objekt – eller Flash-cookies som de också kallas – för att tillhandahålla funktioner som auto summary. Flash-cookies lagras på användarens dator, och det är inte möjligt att styra dem via en webbläsare på samma sätt som vanliga cookies. Observera att Flash- cookies är långlivade och måste tas bort manuellt.
Läs gärna mer på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Om du har frågor eller kommentarer, kontakta gärna info@simmasverige.se

Vid deltagande i tävlingen bekräftar du att du läst och accepterat nedanstående regler och bestämmelser.