Nu har listan över 2016 bästa simidrottare presenterats. Här har en idrottare från de fem olika simidrotterna och tränare samt bästa prestation av kvinnlig- respektive manlig mastersimmare korats men även pris har tillägnats till årets funktionär.

Här kan du hitta listan över 2016 års simidrottare: